accapareur

Nach accapareur im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: krävande, som tar ens tid i anspråk, hamstrare, spekulant, uppköpare

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

accapareur Französisch

Schwedischkrävande, som tar ens tid i anspråk, hamstrare, spekulant, uppköpare

accaparer Französisch

Schwedischköpa upp, hamstra, lägga beslag på

accapareuse Französisch

Schwedischkrävande, som tar ens tid i anspråk, hamstrare, spekulant, uppköpare

accipere Latein

Schwedischatt acceptera, att ta emot

acabar de Spanisch

Schwedischjust ha gjort något, nyss ha

a chauffeur Englisch

Dänischen chauffør

acabar Spanisch

Schwedischhamna

acabarse Spanisch

Schwedischta slut, upphöra

asperum Latein

Schwedischhård, barsk

asper Latein

Schwedischhård, barsk

achever Französisch

Schwedischfullborda, avsluta, sluta, avliva, ge någon nådastöten, knäcka, ta kål på

acabar con Spanisch

Schwedischgöra slut på

akvarium Schwedisch

Englischfish tank, aquarium, fich tank
Kroatischàkvarij

akvarell Schwedisch

Englischwatercolour, watercolor
Schwedischicke täckande vattenfärg

ackvirera Schwedisch

Englischprocure

akvarier Schwedisch

Englischaquariums

asparagus Englisch

Schwedischsparris

aspire Englisch

Schwedischsträva efter, eftersträva

as part of Englisch

Schwedischsom en del av

asperge Französisch

Schwedischsparris


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.