accompany

Searched for accompany in the dictionary.
German: begleiten, Swedish: kompa, ackompanjera, beledsaga, medfölja, åtfölja, följa, följa med, göra sällskap med, åfölja, återfölja

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

accompany English

Germanbegleiten
Swedishkompa, ackompanjera, beledsaga, medfölja, åtfölja, följa, följa med, göra sällskap med, åfölja, återfölja

accompanying English

Swedishtillhörande

accompanist English

GermanBegleiter
Swedishackompanjatör

accompanied English

Germanin Begleitung
Swedishföljde med, följde, medföljde

acompanar Spanish

Swedishfölja, följa med

accompagné French

Swedishackompanjerad

accompanier English

GermanBegleiter

accompagner French

Swedishfölja med, följa, göra sällskap med, ackompagnera, passa till

accomplir French

Swedishutföra, fullborda, fullfölja, fullgöra, begå

accompli French

Swedishfulländad, perfekt, fullbordad

accomplie French

Swedishfulländad, perfekt, fullbordad

accomplice English

Swedishmedbrottsling

acompte French

Swedishförskott, handpenning, avbetalning

accompagnare Italian

Swedishfölja med

acampar Spanish

Swedishslå läger, campa

accomplish English

Germanschaffen, erreichen
Swedishåstadkomma, klara av, uträtta, fullborda, uppnå, utföra, genomföra

au comptant French

Swedishkontantköp, kontant

accompanists English

GermanBegleiter

acompañar Spanish

Swedishfölja, följa med, åtfölja, ackompanjera

accumbere Latin

Swedishlägga sig till bords


A maximum of 20 results are shown.