accompli

Nach accompli im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: fulländad, perfekt, fullbordad

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

accompli Französisch

Schwedischfulländad, perfekt, fullbordad

accomplie Französisch

Schwedischfulländad, perfekt, fullbordad

accomplir Französisch

Schwedischutföra, fullborda, fullfölja, fullgöra, begå

accomplish Englisch

Deutschschaffen, erreichen
Schwedischåstadkomma, klara av, uträtta, fullborda, uppnå, utföra, genomföra

accomplice Englisch

Schwedischmedbrottsling

accompany Englisch

Deutschbegleiten
Schwedischkompa, ackompanjera, beledsaga, medfölja, åtfölja, följa, följa med, göra sällskap med, åfölja, återfölja

acompte Französisch

Schwedischförskott, handpenning, avbetalning

accompanist Englisch

DeutschBegleiter
Schwedischackompanjatör

accompanier Englisch

DeutschBegleiter

acampar Spanisch

Schwedischslå läger, campa

accomplished Englisch

Schwedischpresterade

accompanied Englisch

Deutschin Begleitung
Schwedischföljde med, följde, medföljde

accompagné Französisch

Schwedischackompanjerad

accompagner Französisch

Schwedischfölja med, följa, göra sällskap med, ackompagnera, passa till

acompanar Spanisch

Schwedischfölja, följa med

a jumper Englisch

Schwedischen stickad tröja, en tröja

accumbere Latein

Schwedischlägga sig till bords

accompanists Englisch

DeutschBegleiter

accompanying Englisch

Schwedischtillhörande

assembly Englisch

DeutschVersammlung
Schwedischförsamling, samling, morgonsamling, montering, sammankomst, hopsättning, morgon samling, samling i alulan, sällskap, samling i skolan


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.