acquitter

Searched for acquitter in the dictionary.
Swedish: frikänna, betala, infria, göra skuldfri

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

acquitter French

Swedishfrikänna, betala, infria, göra skuldfri

accoter French

Swedishluta, stötta

ajouter French

Swedishlägga till, tillfoga, blanda i

agiter French

Swedishskaka, skaka om, vifta med, svänga, uppröra, göra upprörd, göra upphetsad, diskutera, dryfta

agioter French

Swedishspekulera

achter German

Finnishkahdeksas

acheter French

Germankaufen
Swedishköpa

accoutrer French

Swedishstyra ut

akter Swedish

Englishstern, after

actor Spanish

Englishactor, actress
Swedishskådespelare

aceder Spanish

Swedishgå med på

actuar Spanish

Swedishagera

agitar Spanish

Swedishvifta

Achter German

Swedishåtta

actor English

GermanSchauspieler
Italianattore
Spanishactor, actriz
Swedishskådespelare, skådespelerska, aktör

accéder French

Swedish, komma fram till, bestiga, tillträda, uppnå, förvärva, bifalla, biträda

actor Swedish

Englishskådespelare

accotoir French

Swedishstöd, huvudstöd

achetur French

Swedishköpare, kund, inköpare

acteur French

Swedishskådespelare


A maximum of 20 results are shown.