affilier

Searched for affilier in the dictionary.
Swedish: upptaga

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

affilier French

Swedishupptaga

affiler French

Swedishslipa

affluer French

Swedishströmma till, strömma in, rusa till, rusa

affoler French

Swedishfå någon att tappa huvudet, göra yr, göra skräckslagen, göra panikslagen

a floor English

Swedishen våning

abler English

Germanfähiger

a flirt English

Swedishflirtig

avaler French

Swedishsvälja

appeler French

Swedishropa på, ringa, ringa upp

abolir French

Swedishavskaffa, upphäva

affleurer French

Swedishkomma i dagen, gå i dagen, sätta på samma nivå, jämna

appellera Swedish

Englishappeal
Swedishvädja till någon eller något, indoktrinera

appellare Latin

Swedishkalla

appeler qn French

Swedishropa på någon