affliction

Searched for affliction in the dictionary.
Swedish: belastning, olycka, bedrövelse, sorg, smärta, lidande, krämpa, hemsökelse, trångmål, elände, nöd

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

affliction French

Swedishsorg, bedrövelse

affliction English

Swedishbelastning, olycka, bedrövelse, sorg, smärta, lidande, krämpa, hemsökelse, trångmål, elände, nöd

afflicted English

Spanishafligido
Swedishansatt, bedrövad, olycklig, angripen, drabbad, plågad, pinad, hemsökt, behäftad

application English

GermanAuflegung, Bewerbung
Swedishtillämpning, ansökan, applikation

applications English

Swedishansökan

auflisten German

Englishlist

applikation Swedish

Englishapplication

applikations English

Swedishapplikationer

applicator English

Swedishpåstrykare

abfliegen German

Englishtakeoff, departing
Swedishflyga bort, flyga iväg, starta, lätta, lyfta, flyga ut

affligé French

Swedishsorgsen, djupt sorgsen, bedrövad

affligée French

Swedishsorgsen, djupt sorgsen, bedrövad

affligeant French

Swedishsorglig, bedrövlig

affliger French

Swedishbedröva, plåga, göra ledsen

afligido Spanish

Englishafflicted
Germanbetrübt

ablactation English

Swedishavvänjning

applicant English

Swedishsökande, arbetssökande

Auflistung German

Englishlist

apelsin Swedish

Englishorange
Finnishappelsiini
GermanApfelsine
Italianarancia
Japaneseみかん
Russianапельсин
Croatiannàranča
Slovakpomaranc
Spanishnaranja, la naranja

abolishing English

Germanabschaffend
Swedishavskaffning


A maximum of 20 results are shown.