affluence

Nach affluence im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: tillströmning, rusning

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

affluence Englisch

Schwedischrikedom, välstånd

affluence Französisch

Schwedischtillströmning, rusning

affluent Französisch

Schwedischbiflod

affluent Englisch

Schwedischrik, välbeställd, mycket rik, välbärgad, förmögna, förmögen

appliance Englisch

Schwedischhushållsapparat, apparat

affolante Französisch

Schwedischupphetsande, skakande, skrämmande, mycket oroande

abflauen Deutsch

Schwedischminska, mattas, mojna

abalone Englisch

DeutschPfahlmuschel

appliances Englisch

Schwedischtillämplighet

aflame Englisch

Schwedischi brand

auflehnen Deutsch

Englischrevolt

a fling Englisch

Schwedischen flirt

ablenken Deutsch

Englischdistract
Schwedischavleda, avvända, leda åt sidan, ge en annan riktning, få att ändra riktning, avböja

abblenden Deutsch

Schwedischblända av, skärma av, tona bort

avalanche Englisch

Schwedischlavin

abfallen Deutsch

Schwedischfalla av, ramla av, ramla ner, slutta, försämras

abfließen Deutsch

Schwedischrinna av, rinna ut, flyta bort

avfallande Schwedisch

Englischdeciduous

affolant Französisch

Schwedischupphetsande, skakande, skrämmande, mycket oroande

affolement Französisch

Schwedischförvirring, panik


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.