ages

Searched for ages in the dictionary.
German: Alters, Swedish: evigheter, hel evighet, massor av tid

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

ages English

GermanAlters
Swedishevigheter, hel evighet, massor av tid

axes English

Swedishyxor

aces English

Swedishäss, ess

aches English

Germandie Schmerzen
Swedishvärka, värker

ashes English

Swedishaska

axis English

Swedishaxel

ajos Spanish

Swedishvitlök

access Swedish

Frenchaccès
Swedishtillgång

acoso Spanish

Swedishhets

acaso Spanish

Germanvielleicht
Swedishkanske

a sus Spanish

Swedishtill deras

assez French

Swedishtillräckligt, ganska

as-is English

Swedishsom den är

access English

GermanZugang, Eingang, Zufahrt, Zugriff
Swedishtillgå, tillträde, tillgång, anfall, utbrott, komma åt

assess English

Swedishbedöma, uppskatta, fastställa värdet av, utvärdera, analysera, fastställa, bestämma, pålägga, beskatta, taxera, värdera

auzas Latvian

Czechoves
Danishhavre
Dutchhaver
Englishoats
Finnishkaura
Frenchavoine
GermanHafer
Greekβρώμη
Hungarianzab
Italianavena
Polishowies
Portugueseaveia
Slovenianoves
Spanishavena
Swedishhavre

azok Hungarian

Swedishde där

accis Swedish

Englishexcice

Achse German

Englisharbor
Swedishaxel, hjulaxel

acquis French

Swedishförvärvad, vunnen, insikter, erfarenheter


A maximum of 20 results are shown.