amener

Nach amener im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: medföra, ta med, ta med sig, föra, föra in, föra över, förmå, , dra med sig, föra med sig, förorsaka, fira ned, hala ned

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

amener Französisch

Schwedischmedföra, ta med, ta med sig, föra, föra in, föra över, förmå, , dra med sig, föra med sig, förorsaka, fira ned, hala ned

animer Französisch

Schwedischge liv år, liva upp, animera, vara den drivande kraften, vara eldsjälen, leda

animera Schwedisch

Englischanimate
Französischanimer

animerad Schwedisch

Englischanimated
Französischanimé, animée

anymore Englisch

Schwedischlängre, mer, någonsin

animerade Schwedisch

Englischanimated

animering Schwedisch

Französischanimation

any more Englisch

Schwedischlängre, några fler, nu längre, mer, mera

animarse Spanisch

Schwedischha lust, våga