amonceler

Nach amonceler im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: hopa, samla, samla på hög

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

amonceler Französisch

Schwedischhopa, samla, samla på hög

amincir Französisch

Schwedischgöra smal, göra smalare, göra tunnare, få att verka smalare

amenuiser Französisch

Schwedischminska, göra mindre, förminska

amonestar Spanisch

Deutschermahnen

annoncer Französisch

Schwedischtillkännage, kungöra, meddela, annonsera, anmäla, avisera, förebåda, tyda på, bjuda

annonceur Französisch

Schwedischannonsör, hallåman

amongst Englisch

Schwedischbland, mellan

annonce Französisch

Schwedischtillkännagivande, kungörelse, meddeland, annons

annonser Schwedisch

Englischads, advertisements

annonceuse Französisch

Schwedischannonsör, hallåkvinna

amoncellement Französisch

Schwedischanhopning, hög

among Englisch

Finnischjoukossa, keskuudessa
Deutschunter
Spanischentre
Schwedischbland, ibland, mellan

announcer Englisch

Deutschansager
Schwedischhallåman, presentatör, nyhetsuppläsare

annonserar Schwedisch

Englischis advertising

amenazar Spanisch

Schwedischhotar

announces Englisch

Schwedischtillkännager

announced Englisch

Deutschangesagt

announcers Englisch

Deutschansager

among others Englisch

Schwedischbland andra

anaemic Englisch

Schwedischanemisk, blodbrist


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.