amoureux

Searched for amoureux in the dictionary.
Swedish: förälskad, kärleksfull, kär, älskare

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

amoureux French

Swedishförälskad, kärleksfull, kär, älskare

amoureuse French

Swedishkär, förälskad, älskarinna

amours French

Swedishkärleksförbindelser

amorous English

Swedishamorös, kärleksfull

amorcer French

Swedishinleda, påbörja, förse med agn, agna, locka, sätta igång, starta, gå in i, osäkra, aptera

amoroso Spanish

Swedishkärleks-

amorös Swedish

Englishamorous

amoris Latin

Swedishkärlek

amorosa Spanish

Swedishkärleks-

anorexi Swedish

Englishanorexia
Frenchanorexie

amorce French

Swedishbete, lockbete, tändsats, tändhatt, början, första början, första sträcka

anorak English

Spanishanorak
Swedishanorak, vindjacka, luvjacka

anorexia English

Swedishanorexi

anorexic English

Swedishanorektiker

a nurse English

Danishen sygeplejerske
Swedishen sjuksköterska

amarrage French

Swedishförtöjning, surrning

anorack French

Swedishanorack, jacka, täckjacka

anorak Spanish

Englishanorak

anorexie French

Swedishanorexi

anorack Swedish

Frenchanorack


A maximum of 20 results are shown.