angebracht

Searched for angebracht in the dictionary.
English: proper, Swedish: lämplig, passande, på sin plats, motiverad, uppsatt, anbringad, placerad

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

angebracht German

Englishproper
Swedishlämplig, passande, på sin plats, motiverad, uppsatt, anbringad, placerad

angeblich German

Swedishpåstådd, så kallad, enligt uppgift, efter vad som sägs

angeberisch German

Englishboastful

angepasst German

Englishtailored

angepaßt German

Englishadjust

angeben German

Englishstate
Swedishange, uppge, anföra, skryta, vara mallig, ge, serva

angeboren German

Englishinherent
Swedishmedfödd, ärftlig

Angebot German

Englishbid
Swedishanbud, erbjudande, offert, utbud, sortiment, utgångsbud

angebunden German

Swedishfastbunden, bunden, fastgjord, uppbunden, tjudrad

ansvara Swedish

Englishresponsible for, be responsible

Angeber German

Swedishskrytmåns, angivare, förrädare

ansvaret Swedish

Germandie Verantwortung

ansprechen German

Englishaddress

angivare Swedish

Englishnark
GermanAngeber

Angebetete German

Swedishtillbedd person, dyrkad person

angiva Swedish

Englishdenounce

Angepasste German

Swedishvälanpassad, välanpassad person

ansvarighet Swedish

Englishaccountability

Angebeteter German

Swedishtillbedd person, dyrkad person

Angepasster German

Swedishvälanpassad, välanpassad person


A maximum of 20 results are shown.