apologized

Searched for apologized in the dictionary.
Swedish: ursäktade

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

apologized English

Swedishursäktade

apologize English

Germanentschuldigen, sich entschuldigen
Swedishursäkta, be om ursäkt, förlåta, ursäkta sig, urskulda

apologist English

Swedishperson som försöker förklara bort något

apologi Swedish

Englishapology

apologize for English

Swedishbe om ursäkt för

apologetic English

Germanentschuldigend
Swedishursäktande

apology English

Swedishapologi, avbön, försvarstal, ursäkt

apelsiner Swedish

Englishoranges
Spanishnaranjas

apelsinen Swedish

Englishthe orange
Frenchl'orange
Germandie Apfelsine, die Orange
Spanishla naranja

applies English

Swedishgäller

abolished English

Germanabgeschafft
Swedishavskaffad

ablocken German

Swedishblockera, förhindra

affliger French

Swedishbedröva, plåga, göra ledsen

affligée French

Swedishsorgsen, djupt sorgsen, bedrövad

applause English

GermanApplaus
Swedishapplåd, applåderar

ablaze English

Germanin Flammen
Swedishi lågor

abholzen German

Swedishavverka, hugga ner, kalhugga

aublagen German

Swedishluta av

apples English

GermanAepfel
Swedishäpplen

ablegen German

Englishstore
Finnishsuorittaa
Swedishlägga ifrån sig, lägg ned, lägga undan, sätta in, ta av sig, lägga av, lägga bort, sluta med, arkivera, sätta in i pärmar, lägga ut


A maximum of 20 results are shown.