appoint

Searched for appoint in the dictionary.
Swedish: utse, utnämna till, tillsätta, utnämna, fastställa

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

appoint English

Swedishutse, utnämna till, tillsätta, utnämna, fastställa

appoints English

Swedishutser

a pint English

Swedishett glas

append English

Swedishlägga till, bifoga, tillägga

avvant Swedish

Englishweanling

appending English

Swedishadderande

avant French

Swedishtidigare, före, innan

avond Dutch

GermanAbend

abound English

Germanim Überfluss vorhanden sein
Swedishöverflöda, flöda över av

appointment English

GermanAnordnung, Auftrag, Posten, Stelle
Swedishförordnande, tillsättning, utnämning, avtalat möte, tid, bokad tid, möte, beställa en tid, besökstid

abundant English

Germanreichlich
Spanishabundante
Swedishöverflöde, riklig, rikligt, överflödande, rik

appendix English

GermanAnhang, Appendix, Blinddarm, Ergänzung
Swedishblindtarm, bilaga, bihang

abondant French

Swedishriklig, talrik

appended English

Swedishadderad

apuntar Spanish

Swedishsikta, anteckna, påpeka

avenida Spanish

Swedishaveny

affinity English

Swedishaffinitet, frändskap

Abwind German

Swedishnedåtgående luftström, nedvind

ahventa Finnish

Swedishabborre

appendix Latin

Swedishbihang


A maximum of 20 results are shown.