appointment

Searched for appointment in the dictionary.
German: Anordnung, Auftrag, Posten, Stelle, Swedish: förordnande, tillsättning, utnämning, avtalat möte, tid, bokad tid, möte, beställa en tid, besökstid

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

appointment English

GermanAnordnung, Auftrag, Posten, Stelle
Swedishförordnande, tillsättning, utnämning, avtalat möte, tid, bokad tid, möte, beställa en tid, besökstid

appoint English

Swedishutse, utnämna till, tillsätta, utnämna, fastställa

appoints English

Swedishutser

appointment book English

Swedishbesöksjournal

appointment with English

Swedishtid hos

appointment board English

Swedishtjänsteförslagsnämnd

abandonment English

GermanPreisgabe, Verlassenheit
Swedishuppgivenhet

affinitet Swedish

Englishaffinity

abondamment French

Swedishrikligt

abondant French

Swedishriklig, talrik

append English

Swedishlägga till, bifoga, tillägga

abbinden German

Swedishknyta av, ta av, lossa, ta loss, avsnöra, underbinda, hårdna, stelna, lägga tryckförband på

appending English

Swedishadderande

appended English

Swedishadderad

a pint English

Swedishett glas

appendicit Swedish

Englishappendicitis

avfinden German

Swedishersätta, kompensera, gottgöra, hålla skadelös

abondante French

Swedishriklig, talrik

abonder French

Swedishfinnas i överflöd

afin de French

Swedishför att


A maximum of 20 results are shown.