appreciate

Nach appreciate im Wörterbuch gesucht.
Estnisch: hindama, väärtustama, Finnisch: arvostaa, Schwedisch: uppskatta, inse, bedöma, inse värdet av, upskatta, uppskata

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

appreciate Englisch

Estnischhindama, väärtustama
Finnischarvostaa
Schwedischuppskatta, inse, bedöma, inse värdet av, upskatta, uppskata

appreciated Englisch

Schwedischuppskattat, uppskattad

appreciative Englisch

Schwedischuppskattande

approximate Englisch

Schwedischungefärlig

apreciado Spanisch

Schwedischuppskattad

apreciada Spanisch

Schwedischuppskattad

appreciation Englisch

Schwedischgillande, uppskattning

appreciating Englisch

Schwedischuppskattar

appreciera Schwedisch

Englischrevalue

appraise Englisch

Schwedischbestämma värdet av, bedöma, uppskatta, värdera

avreste Schwedisch

Englischleft

appears Englisch

Schwedischframträder, dyker upp

aborrecible Spanisch

Schwedischavskyvärd

approach Englisch

Deutschsich nähern
Schwedischnärma sig, inställning, nalkas, ta itu med, närma, anflygning, närmande, gå fram till, kontakta, tillvägagångssätt, taktik, söka kontakt med, synsätt

apricot Englisch

DeutschAprikose
Schwedischaprikos

approximately Englisch

Schwedischungefär, ungefärligt, cirka

a presto Italienisch

Schwedischvi ses strax

abrogate Englisch

Deutschbeseitigen
Schwedischavskaffa

appraiser Englisch

Schwedischvärderingsman, uppskattare

appraisal Englisch

SchwedischBedömning


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.