approach

Searched for approach in the dictionary.
German: sich nähern, Swedish: närma sig, inställning, nalkas, ta itu med, närma, anflygning, närmande, gå fram till, kontakta, tillvägagångssätt, taktik, söka kontakt med

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

approach English

Germansich nähern
Swedishnärma sig, inställning, nalkas, ta itu med, närma, anflygning, närmande, gå fram till, kontakta, tillvägagångssätt, taktik, söka kontakt med, synsätt

approached English

Swedishnärmat

approaches English

Swedishtillfartsvägarna, närmar sig

approx English

Swedishca

approaching English

Swedishannalkande, som närmar sig

approach to English

Swedishsätt att se på

appears English

Swedishframträder, dyker upp

appraise English

Swedishbestämma värdet av, bedöma, uppskatta, värdera

abreact English

Germanabreagieren
Swedishavreagera

aparcar Spanish

Swedishparkera

apresar Spanish

Swedishta till fånga

appreciate English

Estonianhindama, väärtustama
Finnisharvostaa
Swedishuppskatta, inse, bedöma, inse värdet av, upskatta, uppskata

approached by English

Swedishkontaktad av

avarice English

Swedishsnålhet, girighet, snikenhet

apres French

Swedishefter

abroger French

Swedishavskaffa, upphäva

aparecer Spanish

Swedishdyka upp, uppträda, utkomma

abrazo Spanish

Swedishkram

abraza Spanish

Englishhugs

appraisal English

SwedishBedömning


A maximum of 20 results are shown.