attente

Searched for attente in the dictionary.
Swedish: förväntan

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

attente French

Swedishförväntan

attende Latin

Swedishse upp!

attend English

Germanbedienen, befassen, begleiten, beiwohnen, besuchen, teilnehmen
Swedishdelta i, delta, närvara, bevista, ägna sig åt, besöka, vara närvarande, gå i, gå på, vara med om, betjäna, servera

attentif French

Swedishuppmärksam

attentive French

Swedishuppmärksam

attentat Swedish

Englishattempt

attentus Latin

Swedishuppmärksam

attendre French

Englishwait
Swedishvänta, vänta på

attendez French

Swedishvänta

attenuate English

Swedishdämpa

atento Spanish

Swedishuppmärksam

attentive English

Swedishuppmärksam, upmärksam

attends French

Swedishvänta

attends English

Spanishasiste

attention French

Swedishuppmärksamhet, se upp

attend to English

Swedishägna sig åt, ombesörja, sköta om, sköta om

atteindre French

Swedish, komma till, uppnå

attention English

GermanAufmerksamkeit
Swedishuppmärksamhet, givakt

atender Spanish

Swedishsköta om, tjäna, vårda

att anta Latin

Swedishputare


A maximum of 20 results are shown.