attentus

Searched for attentus in the dictionary.
Swedish: uppmärksam

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

attentus Latin

Swedishuppmärksam

attends English

Spanishasiste

attonitus Latin

Swedishförbluffad

attentat Swedish

Englishattempt

attente French

Swedishförväntan

attentif French

Swedishuppmärksam

attends French

Swedishvänta

attentive English

Swedishuppmärksam, upmärksam

attende Latin

Swedishse upp!

attentive French

Swedishuppmärksam

attendez French

Swedishvänta

attention French

Swedishuppmärksamhet, se upp

attendre French

Englishwait
Swedishvänta, vänta på

atento Spanish

Swedishuppmärksam

autentisk Swedish

Englishauthentic

attention English

GermanAufmerksamkeit
Swedishuppmärksamhet, givakt

attend English

Germanbedienen, befassen, begleiten, beiwohnen, besuchen, teilnehmen
Swedishdelta i, delta, närvara, bevista, ägna sig åt, besöka, vara närvarande, gå i, gå på, vara med om, betjäna, servera

attendant English

Germanbediente, Begleiter
Swedishvakt, vaktmästare, skötare, passopp

atuendo Spanish

GermanPracht

authentic English

Spanishauténtico
Swedishautentisk, äkta, verklighetsnära


A maximum of 20 results are shown.