au comptant

Searched for au comptant in the dictionary.
Swedish: kontantköp, kontant

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

au comptant French

Swedishkontantköp, kontant

accompany English

Germanbegleiten
Swedishkompa, ackompanjera, beledsaga, medfölja, åtfölja, följa, följa med, göra sällskap med, åfölja, återfölja

acompanar Spanish

Swedishfölja, följa med

acompte French

Swedishförskott, handpenning, avbetalning

accompanist English

GermanBegleiter
Swedishackompanjatör

asymptot Swedish

Englishasymptote

accompli French

Swedishfulländad, perfekt, fullbordad

accomplir French

Swedishutföra, fullborda, fullfölja, fullgöra, begå

au jambon French

Swedishmed skinka

accompagner French

Swedishfölja med, följa, göra sällskap med, ackompagnera, passa till

accompagné French

Swedishackompanjerad

acampar Spanish

Swedishslå läger, campa

accomplie French

Swedishfulländad, perfekt, fullbordad

accomplice English

Swedishmedbrottsling

accompanists English

GermanBegleiter

accompanier English

GermanBegleiter

accompanied English

Germanin Begleitung
Swedishföljde med, följde, medföljde

accomplish English

Germanschaffen, erreichen
Swedishåstadkomma, klara av, uträtta, fullborda, uppnå, utföra, genomföra

acompañar Spanish

Swedishfölja, följa med, åtfölja, ackompanjera

asombrar Spanish

Germanverwundern


A maximum of 20 results are shown.