au comptant

Nach au comptant im Wörterbuch gesucht.
Schwedisch: kontantköp, kontant

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

au comptant Französisch

Schwedischkontantköp, kontant

accompany Englisch

Deutschbegleiten
Schwedischkompa, ackompanjera, beledsaga, medfölja, åtfölja, följa, följa med, göra sällskap med, åfölja, återfölja

acompanar Spanisch

Schwedischfölja, följa med

acompte Französisch

Schwedischförskott, handpenning, avbetalning

accompanist Englisch

DeutschBegleiter
Schwedischackompanjatör

asymptot Schwedisch

Englischasymptote

accompli Französisch

Schwedischfulländad, perfekt, fullbordad

accomplir Französisch

Schwedischutföra, fullborda, fullfölja, fullgöra, begå

au jambon Französisch

Schwedischmed skinka

accompagner Französisch

Schwedischfölja med, följa, göra sällskap med, ackompagnera, passa till

accompagné Französisch

Schwedischackompanjerad

acampar Spanisch

Schwedischslå läger, campa

accomplie Französisch

Schwedischfulländad, perfekt, fullbordad

accomplice Englisch

Schwedischmedbrottsling

accompanists Englisch

DeutschBegleiter

accompanier Englisch

DeutschBegleiter

accompanied Englisch

Deutschin Begleitung
Schwedischföljde med, följde, medföljde

accomplish Englisch

Deutschschaffen, erreichen
Schwedischåstadkomma, klara av, uträtta, fullborda, uppnå, utföra, genomföra

acompañar Spanisch

Schwedischfölja, följa med, åtfölja, ackompanjera

asombrar Spanisch

Deutschverwundern


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.