avbröt

Searched for avbröt in the dictionary.
English: interrupting, broke off, German: unterbrach

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

avbröt Swedish

Englishinterrupting, broke off
Germanunterbrach

avbrott Swedish

Englishintermision, disruption, interruption, stop, interuption, interlude, intermission
GermanAbbruch

avbryta Swedish

Danishafbryde
Englishinterruption, interrupt, suspend, slough off, interfere, cutting in, call it a day, disrupt, quit
Frenchinterrompre, annuler
Germanunterbrechen, abbrechen
Spanishinterrumpir

avart Swedish

Englishvariety

avert English

Swedishvända bort, förhindra, undvika, avvända

abroad English

Germanim Ausland
Swedishutomlands, utlandet

abort English

Germanaufhören

avbrottet Swedish

Germander Abbruch

apart English

Germangetrennt
Spanishaparte
Swedishifrån varandra, förutom, ifrån varann, åt sidan, för sig själv, isär, åtskilda

abruti French

Swedishdum, slö, bedövad, omtöcknad, idiot, dumhuvud

abroad Swedish

Englishutomlands

avertir French

Swedishmeddela, underrätta

avrätta Swedish

Englishexecute
Spanishejecutar

avråda Swedish

Englishadvice against, discourage

avbryter Swedish

Englishcancels

avbrutits Swedish

Englishaborted

avbruten Swedish

Englishcancelled

avbrytas Swedish

Germanabbrechen

avreda Swedish

Englishthicken

abrade English

Swedishabradera, skava av, nöta av


A maximum of 20 results are shown.