barrosa

Searched for barrosa in the dictionary.
Swedish: lerig, gyttjig, sörjig, tegelfärgad, finnig, kvisslig

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

barrosa Spanish

Swedishlerig, gyttjig, sörjig, tegelfärgad, finnig, kvisslig

borrosa Spanish

Swedishsuddig, otydlig, oskarp, diffus

barroso Spanish

Swedishlerig, gyttjig, sörjig, tegelfärgad, finnig, kvisslig

barroca Spanish

Swedishbarock, överlastad, överdrivet utsmyckad

borroso Spanish

Swedishsuddig, otydlig, oskarp, diffus

barraca Spanish

Swedishbarack, bod, skjul, magasin, magasinsbyggnad, varuförråd, hus av soltorkad lera med vasstak

barrica Spanish

Swedishtunna, vintunna

barroco Spanish

Swedishbarock, överlastad, överdrivet utsmyckad

barriga Spanish

Swedishmage, buk, kalaskula, utbuktning, rundning

borraja Spanish

Swedishgurkört

broza Spanish

Swedishris, torra kvistar och löv, buskage, snår, sly, skräp, avfall, utfyllnad, tomt prat

brasa Spanish

Swedishglöd, glödande kol

barks English

Swedishskäller

borrica Spanish

Swedishåsninna, nöt, fårskalle, dumbom

borrega Spanish

Swedishfår, nöt, fårskalle, pundhuvud

borrasca Spanish

Swedishlågtyck, regnområde, oväder, storm, gräl, bråk

bursa Swedish

Spanishbolsa

baraja Spanish

Swedishkortlek

barrack English

Swedishbarack

bars English

Swedishgaller


A maximum of 20 results are shown.