bewolkt

Searched for bewolkt in the dictionary.
Swedish: mulet

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

bewolkt German

Swedishmulet

bewölkt German

Englishcloudy
Swedishmulet

blocket Swedish

Frenchle bloc

beläst Swedish

Englishwell-read

blekt Swedish

Englishbleached, pale

belegt German

Englishbusy, reserved, used

blight English

Swedishmjöldagg, fördärv, skada, fördärva, spoliera, härja, omintetgöra, rost, sot, farsot, pest, brand, kväva i sin linda, gäcka

blast English

Swedishstark vindstöt, avfyra, blästra, spränga, dåna, skräna, tryckvåg, explosion, vindstöt, luftdrag, explesion, pust, vina

bläst English

Swedishblåsa (trumpet)

blyoxid Swedish

Englishlitharge

beläget Swedish

Englishsituated, perched

bolster English

Swedishstärka

blocked English

Germanblockiert, gesperrt, sperrte, verstopft
Swedishtäppt

balk at English

Swedishdra sig för, rygga för

blokad Swedish

Russianблокада

blekhet Swedish

Englishpallor
Latinpallor

ballast English

GermanBallast
Swedishbarlast

baulk at English

Swedishdra sig för, rygga för

blåst Swedish

Englishblown, wind
Frenchil fait du vent, il y a du vent

bilist Swedish

Englishmotorist


A maximum of 20 results are shown.