blighter

Searched for blighter in the dictionary.
Swedish: jäkel, ynklig figur, rackare

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

blighter English

Swedishjäkel, ynklig figur, rackare

blight English

Swedishmjöldagg, fördärv, skada, fördärva, spoliera, härja, omintetgöra, rost, sot, farsot, pest, brand, kväva i sin linda, gäcka

blister English

Swedishblåsa, brännblåsa, skavsår, bli täckt av blåsor

blyghet Swedish

Englishshyness
Spanishtimidez

bli stor Swedish

Englishgrow up

blisters English

Swedishblåsor

bli stel Swedish

Englishcongeal, tighten

blixten Swedish

Englishthe lightning
Frenchla foudre
Germander Blitz

blixt Swedish

Englishlightning, flash, flash of lightning, light flash, x-flash, bolt, lightening
Finnishsalama
Japaneserai

blissed English

Swedishöverlycklig

baluster English

GermanTreppengelaender

bilisten Swedish

Germander Autofahrer

blåsten Swedish

Germander Wind
Spanishel viento

blasted English

Swedishfördömd

blåste Swedish

Englishblew

biljetter Swedish

Englishtickets
GermanKarten

blistered English

Swedishmed blåsor, med blåsor på händerna

blekhet Swedish

Englishpallor
Latinpallor

bolster English

Swedishstärka

blustery English

Swedishstormig, bullersam, skränig, hotfull, kaxig, skrävlande


A maximum of 20 results are shown.