blixt

Nach blixt im Wörterbuch gesucht.
Englisch: lightning, flash, flash of lightning, light flash, x-flash, bolt, lightening, Finnisch: salama, Japanisch: rai

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

blixt Schwedisch

Englischlightning, flash, flash of lightning, light flash, x-flash, bolt, lightening
Finnischsalama
Japanischrai

blixten Schwedisch

Englischthe lightning
Französischla foudre
Deutschder Blitz

blixtra Schwedisch

Englischflash, lighten
Deutschblitzen

blight Englisch

Schwedischmjöldagg, fördärv, skada, fördärva, spoliera, härja, omintetgöra, rost, sot, farsot, pest, brand, kväva i sin linda, gäcka

blast Englisch

Schwedischstark vindstöt, avfyra, blästra, spränga, dåna, skräna, tryckvåg, explosion, vindstöt, luftdrag, explesion, pust, vina

blekt Schwedisch

Englischbleached, pale

bilist Schwedisch

Englischmotorist

blygt Schwedisch

Englischshyly, timidly

blister Englisch

Schwedischblåsa, brännblåsa, skavsår, bli täckt av blåsor

blygd Schwedisch

Englischvulva

bläst Englisch

Schwedischblåsa (trumpet)

blåst Schwedisch

Englischblown, wind
Französischil fait du vent, il y a du vent

belegt Deutsch

Englischbusy, reserved, used

billigt Französisch

Schwedischpas cher

billigt Schwedisch

Englischcheap, cheaply, inexpensive
Französischbon marché
Deutschpreiswert, billig
Spanischbarato, barata

blyghet Schwedisch

Englischshyness
Spanischtimidez

blixtlås Schwedisch

Englischzipper, zip fastener, zip
Französischzip

bilisten Schwedisch

Deutschder Autofahrer

blyoxid Schwedisch

Englischlitharge

ballast Englisch

DeutschBallast
Schwedischbarlast


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.