blixt

Searched for blixt in the dictionary.
English: lightning, flash, flash of lightning, light flash, x-flash, bolt, lightening, Finnish: salama, Japanese: rai

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

blixt Swedish

Englishlightning, flash, flash of lightning, light flash, x-flash, bolt, lightening
Finnishsalama
Japaneserai

blixten Swedish

Englishthe lightning
Frenchla foudre
Germander Blitz

blixtra Swedish

Englishflash, lighten
Germanblitzen

blight English

Swedishmjöldagg, fördärv, skada, fördärva, spoliera, härja, omintetgöra, rost, sot, farsot, pest, brand, kväva i sin linda, gäcka

blast English

Swedishstark vindstöt, avfyra, blästra, spränga, dåna, skräna, tryckvåg, explosion, vindstöt, luftdrag, explesion, pust, vina

blekt Swedish

Englishbleached, pale

bilist Swedish

Englishmotorist

blygt Swedish

Englishshyly, timidly

blister English

Swedishblåsa, brännblåsa, skavsår, bli täckt av blåsor

blygd Swedish

Englishvulva

bläst English

Swedishblåsa (trumpet)

blåst Swedish

Englishblown, wind
Frenchil fait du vent, il y a du vent

belegt German

Englishbusy, reserved, used

billigt French

Swedishpas cher

billigt Swedish

Englishcheap, cheaply, inexpensive
Frenchbon marché
Germanpreiswert, billig
Spanishbarato, barata

blyghet Swedish

Englishshyness
Spanishtimidez

blixtlås Swedish

Englishzipper, zip fastener, zip
Frenchzip

bilisten Swedish

Germander Autofahrer

blyoxid Swedish

Englishlitharge

ballast English

GermanBallast
Swedishbarlast


A maximum of 20 results are shown.