broza

Searched for broza in the dictionary.
Swedish: ris, torra kvistar och löv, buskage, snår, sly, skräp, avfall, utfyllnad, tomt prat

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

broza Spanish

Swedishris, torra kvistar och löv, buskage, snår, sly, skräp, avfall, utfyllnad, tomt prat

braza Spanish

Swedishfamn, bröstsim, brass

bruza Spanish

Swedishskurborste, ryktborste

brazo Spanish

Englisharm
Swedisharm, överarm, famben, armstöd, stolskarm, gren

broke English

Germanbankrott, brach, pleite
Swedishgick sönder, krossade, pank, slog sönder, bröt, fattig, bröt sönder

braka Swedish

Englishcrash

bruja Spanish

Swedishpank, ruinerad, viggare, snyltare, häxa, trollpacka, satkäring, ragata, hagga, tilldragande, magnetisk, sugande

brz Croatian

Germanschnell

brusa Swedish

Englishroar

brosk Swedish

Englishcartilage
Latincartilago

brock Swedish

Englishrupture

brocha Spanish

Swedishpensel, målarborste

brezo Spanish

Swedishljung

brega Spanish

Swedishknog, slit

braze English

Swedishhårdlöda

brasa Spanish

Swedishglöd, glödande kol

brook English

Swedishbäck

braca Serbian

Spanishhermanos

brasa Swedish

Englishbonfire, fire
Spanishfuego

brisa Spanish

Swedishbris, vind, livlig, energisk, vid full vigör, yster, snärtig, klämmig, hurtig, gracil, graciös, elegant, fläkt, vindpust


A maximum of 20 results are shown.

Advertisements