careful

Searched for careful in the dictionary.
German: besorgt, sorgfältig, sorgsam, säuberlich, vorsichtig, Spanish: cuidadoso, Swedish: försiktig, varsam, noggrann, aktsam, fösiktigt, försiktigt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

careful English

Germanbesorgt, sorgfältig, sorgsam, säuberlich, vorsichtig
Spanishcuidadoso
Swedishförsiktig, varsam, noggrann, aktsam, fösiktigt, försiktigt

carefully English

Estonianhoolikalt
Germansorgfältig, vorsichtig
Swedishordentligt, noga, noggrant, försiktigt, omsorgsfullt

Careful! English

SwedishTa det försiktigt!

careful of English

Swedishmån om

cheerful English

Swedishgladlynt, glad, bekymmerslös, munter, upplivande

cerfeuil French

Swedishkörvel

cervelet French

Swedishlillhjärnan, lilla hjärnan

cheerfully English

Swedishglatt, muntert

car fleet English

Swedishbilpark

curable English

Swedishbotlig

carbolic English

Swedishkarbolsyra

cripple English

Swedishinvalid, lamslå, förstöra, krympling, förlama

careful with English

Swedishrädd om

cervelle French

Swedishhjärnsubstans, förstånd, hjärna

carryable English

Swedishbärbar

cervelas French

Swedishfläskkorv

cerebellum Latin

Swedishlillhjärna

crippled English

Swedishinvalidiserad, lam, ofärdig

currypulver Swedish

Englishcurry-powder