certainly

Searched for certainly in the dictionary.
German: sicherlich, bestimmt, Swedish: säkert, naturligtvis, helt klart, bestämt, verkligen, med säkerhet, visserligen, minsann, säkerligen, visst, javisst, sannerligen

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

certainly English

Germansicherlich, bestimmt
Swedishsäkert, naturligtvis, helt klart, bestämt, verkligen, med säkerhet, visserligen, minsann, säkerligen, visst, javisst, sannerligen, självklart, absolut, givetvis, definitivt, så gärna, ja visst

certainty English

Swedishvisshet

certenly English

Swedishminsann

Certainly! English

SwedishJa visst!

certain English

Germangewiss, bestimmt, sicher
Swedishviss, säkert, säker, förvissad, vissa, speciella, bestämd, speciellt

certaines French

Swedishsomliga

certains French

Swedishsomliga

certain French

Swedishviss, några, säker, bestämd

certaine French

Swedishnågra, säker, viss, bestämd

curtains English

Swedishgardiner

certain de French

Swedishsäker på, viss om

curtain English

GermanVorhang
Russianзанавеска
Swedishdraperi, förhänge, ridå, gardin

certain way English

Swedishvisst sätt

cortinas Spanish

Swedishgardiner

certamente Italian

Swedishjavisst

cartina Italian

Swedishkarta, ritning

certaine de French

Swedishsäker på, viss om

certainly not English

Swedishabsolut inte, självklart inte, verkligen inte

cortina Spanish

Swedishgardin

carton English

Swedishkartong, pappask, paket


A maximum of 20 results are shown.