complies

Searched for complies in the dictionary.
Swedish: åtlyder

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

complies English

Swedishåtlyder

cumples Spanish

Swedishdu fyller år

complet French

Germanausgebucht, voll
Swedishfullständig, fullbelagd, full, hel

cumplis Spanish

Swedishni fyller år

complains English

Swedishklagar, klagar över

complex English

Swedishanläggning, komplexa, invecklad, komplex

complaints English

Swedishklagomål

compiler English

Swedishkompilator

compiled English

Swedishkompilerad

compliment English

Swedishkomplimang, ge komplimanger

complejo Spanish

Swedishkomplicerad

complaint English

GermanBeschwerde, Beanstandung
Swedishklagomål, anmärkning, reklamation, besvär

completed English

Germanabgeschlossen, beendet, komplett, vervollständigt
Swedishavslutade, färdig

cumplen Spanish

Swedishde fyller år

compelled English

Swedishtvungna

cumplir Spanish

Swedishhålla, infria, att fylla år, gå i uppfyllelse

cumplimos Spanish

Swedishvi fyller år

complacer Spanish

Swedishglädja, gläder

cumple Spanish

Swedishhan fyller år, hon fyller år

completo Italian

Swedishhel, fullständig


A maximum of 20 results are shown.