concoction

Searched for concoction in the dictionary.
Swedish: påhitt, hopkok

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

concoction English

Swedishpåhitt, hopkok

concession English

Swedisheftergift, medgivande, beviljande

congestion English

GermanÜberlastung, Stauung
Swedishstockning, anhopning, trafikstockning

concussion English

Swedishhjärnskakning

concoct English

Swedishsvänga ihop, koka ihop

consession English

Swedishmedgivande

conjugation English

GermanKonjugation

consist of English

Germanbestehen aus
Swedishbestå av

concise English

Germanknapp, präzise
Swedishkoncis

consecutive English

Germanaufeinanderfolgend, fortlaufend
Swedishlogisk, i följd, på varandra följande, i rad

consign English

Swedishöverlämna

conoces Spanish

Swedishdu känner till

consignation English

Swedishkonsignation

conjugations English

Swedishkonjugationer

conocees Spanish

Swedishdu känner

conscious English

Swedishmedveten om, avsiktlig, medveten, vid medvetande, vid metvetande

consistir en Spanish

Swedishbestå av

consistent English

Swedishkonsekvent, förenlig, konsekevent, konsistent, följdriktig, motsägelsefri, jämn, oföränderlig, överensstämmande

conseguir Spanish

Swedishlyckas, uppnå, erhålla,

consejo Spanish

Swedishråd


A maximum of 20 results are shown.