condone

Searched for condone in the dictionary.
Swedish: tolerera, överse med, förlåta, se genom fingrarna med, tillge

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

condone English

Swedishtolerera, överse med, förlåta, se genom fingrarna med, tillge

condense English

Swedishförtäta, kondensera

condom English

GermanKondom
Swedishkondom

contend English

Swedishhävda, påstå

condemned English

Swedishdödsdömd, dömde

contente French

Swedishglad, nöjd, nöjd och glad

content French

Swedishnöjd, glad, nöjd glad, nöjd och glad

contente Portuguese

Swedishbelåten, glad

contiene Italian

Swedishinnehåller

condamner French

Swedishfördöma

content English

Spanishcontento
Swedishbelåtenhet, innebörd, innehåll, nöjd, nöjd och belåten, belåten, tillfredställd, nöjda

condemn English

Swedishfördöma, döma, fördömma, döma ut

contiene Spanish

Swedishinnehålla

contener Spanish

Swedishinnehålla

condenar Spanish

Swedishdöma, fördöma

condensed English

Swedishkondenserad

continue English

Germananhalten, fortbestehen
Swedishfortsätta, fortsätter

contento Italian

Swedishglad

continuer French

Swedishfortsätta

cantante Spanish

Englishsinger
Swedishsångare


A maximum of 20 results are shown.