consider

Searched for consider in the dictionary.
German: abwägen, berücksichtigen, betrachten, erachten, erwägen, Swedish: anse, anser, reflektera, överväga, tänka på, ta hänsyn till, besinna, reflektera på, tro

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

consider English

Germanabwägen, berücksichtigen, betrachten, erachten, erwägen
Swedishanse, anser, reflektera, överväga, tänka på, ta hänsyn till, besinna, reflektera på, tro, fundera över, tycka, fundera på, betrakta som, betrakta, beakta

considers English

Swedishhar i åtanke

considit Latin

Swedishsätter sig

conceder Spanish

Swedishbevilja

considerar Spanish

Swedishbetrakta, anse

considerer French

Swedishanse, betrakta

considered English

Swedishövervägde, ansedd, anses, ansedd som, betraktad, betraktad som

considering English

Swedishmed tanke på att, betänker, med tanke på

considérer French

Swedishanse, betrakta

concede English

Swedishmedge

coincidir Spanish

Swedishsammanfalla, samstämma

coincide English

Swedishsammanfalla

considerate English

Swedishhänsynsfull, omtänksam, försynt, omtänksan

cansada Spanish

Swedishtrött

considerable English

Swedishavsevärd, betydlig, ansenlig, betydande

constacker English

Swedishcontainerkran

construir Spanish

Swedishbygga, konstruera

conocida Spanish

Swedishkänd, välkänd

conocido Spanish

Englishknown
Swedishkänd, välkänd, populär

considerably English

Swedishbetydligt


A maximum of 20 results are shown.