considerable

Searched for considerable in the dictionary.
Swedish: avsevärd, betydlig, ansenlig, betydande

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

considerable English

Swedishavsevärd, betydlig, ansenlig, betydande

considerably English

Swedishbetydligt

considerate English

Swedishhänsynsfull, omtänksam, försynt, omtänksan

considerar Spanish

Swedishbetrakta, anse

consider English

Germanabwägen, berücksichtigen, betrachten, erachten, erwägen
Swedishanse, anser, reflektera, överväga, tänka på, ta hänsyn till, besinna, reflektera på, tro, fundera över, tycka, fundera på, betrakta som, betrakta, beakta

considered English

Swedishövervägde, ansedd, anses, ansedd som, betraktad, betraktad som

constable English

Swedishkonstapel

considers English

Swedishhar i åtanke

considerer French

Swedishanse, betrakta

considering English

Swedishmed tanke på att, betänker, med tanke på

consideration English

GermanAnzeige
Swedishövervägning, betraktande, övervägande, hänsyn

considerations English

Swedishomständigheter

constar de Spanish

Swedishbestå av

cansada de Spanish

Swedishtrött på

coincidence English

Swedishslump, sammanträffande, tillfällighet

conceder Spanish

Swedishbevilja

construire French

Swedishbygga

coincidentally English

Swedishav en tillfällighet

considérer French

Swedishanse, betrakta

constraint English

Swedishtvång, bundenhet


A maximum of 20 results are shown.