considerably

Searched for considerably in the dictionary.
Swedish: betydligt

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

considerably English

Swedishbetydligt

considerable English

Swedishavsevärd, betydlig, ansenlig, betydande

considerar Spanish

Swedishbetrakta, anse

considerate English

Swedishhänsynsfull, omtänksam, försynt, omtänksan

consider English

Germanabwägen, berücksichtigen, betrachten, erachten, erwägen
Swedishanse, anser, reflektera, överväga, tänka på, ta hänsyn till, besinna, reflektera på, tro, fundera över, tycka, fundera på, betrakta som, betrakta, beakta

consideration English

GermanAnzeige
Swedishövervägning, betraktande, övervägande, hänsyn

considerer French

Swedishanse, betrakta

considering English

Swedishmed tanke på att, betänker, med tanke på

considers English

Swedishhar i åtanke

considered English

Swedishövervägde, ansedd, anses, ansedd som, betraktad, betraktad som

considerations English

Swedishomständigheter

coincidentally English

Swedishav en tillfällighet

constable English

Swedishkonstapel

considérer French

Swedishanse, betrakta

conceder Spanish

Swedishbevilja

constraint English

Swedishtvång, bundenhet

considit Latin

Swedishsätter sig

constancy English

Swedishbeständighet

constantly English

Germandurchgehend
Swedishhela tiden, ständigt, jämt och samt, konstant, jämt

constaint English

Swedishnödtvång


A maximum of 20 results are shown.