convict

Searched for convict in the dictionary.
English: straffånge, German: Sträfling, Swedish: straffånge, dömd, brottsling, förklara sig skyldig, överbevisa, ge fällande dom, fälla, förklara skyldig, döma

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

convict Swedish

Englishstraffånge

convict English

GermanSträfling
Swedishstraffånge, dömd, brottsling, förklara sig skyldig, överbevisa, ge fällande dom, fälla, förklara skyldig, döma

convicts English

Swedishstraffångar, fångar

convicted English

Swedishdömd, fälld

compact English

Germankompakt, puderdose, verdichten
Swedishpacka ihop

conviction English

Swedishfällande dom, fällande, övertygelse

convex English

Swedishkupig

compost English

Swedishkompost

canvas English

Swedishmålarduk, tältduk, tjock bomull, tjockt tyg

confiscate English

Swedishkonfiskera, beslagta

compacts English

Swedishkomprimerar

canvass English

Swedishnoga gå igenom, bearbeta, värva röster i, sondera terängen, grundligt dryfta, agitera, värva röster

confectus Latin

Swedishavslutad

confess English

Swedishbekänna, erkänna, bikta, tillstå

confuse English

Germanbeirren, verwechseln, verwirren
Swedishblanda ihop, göra förvirrad, förvirra

compass English

Swedishkompass

convoquer French

Swedishsammankalla, kalla in

confesar Spanish

Swedishbekänna

configuar Spanish

Swedishgestalta

convicted of English

Swedishfälld för, fäld för


A maximum of 20 results are shown.