crack

Searched for crack in the dictionary.
Swedish: spricka, brista, knacka, smäll, försök, knaka, mellanrum, springa, knak, knäcka, spräcka, smälla, brak, narkotika

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

crack English

Swedishspricka, brista, knacka, smäll, försök, knaka, mellanrum, springa, knak, knäcka, spräcka, smälla, brak, narkotika, slå, drämma till

crock English

Swedishlerkruka

cracks English

Swedishskämt, sprickor

crick English

Swedishsträckning, sendrag

cruce Spanish

Swedishkorsning, gatukorsning

crag English

Swedishklippa, brant klippa, klippspets

creek English

Swedishbäck, å, flod, liten vik

crazy English

Germantoll, verrückt
Spanishloco
Swedishtokig, galen, stollig, tokiga, mycket förtjust i, knäpp, vansinnig

crash English

Swedishbrak, flyghaveri, krasch, braka, olycka, störta, krascha, minska kraftigt, buller, våldgästa, slå, smäll

cruch English

Swedishklämma sönder

crece Spanish

Swedishhan växer

crook English

Swedishdålig, sjuk, skojare, skurk, böja, kröka, bov

creak English

Germanknarren, quietschen
Swedishknarr, knarrande, knarra, knarrade, knaka, smyga, gnissel, gnissla, knak

craze English

Swedishvansinne

cras Latin

Swedishimorgon

croak English

Swedishkväva, kraxa, kväka

creaks English

Swedishgnisslar

cross English

Germanüberqueren
Swedishmellanting, hindra, trotsa, kors, fara över, gå över, korsa, arg, ta sig över, åka över, sur

cars English

Swedishbilar

crezco Spanish

Swedishjag växer


A maximum of 20 results are shown.