cracks

Searched for cracks in the dictionary.
Swedish: skämt, sprickor

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

cracks English

Swedishskämt, sprickor

crack English

Swedishspricka, brista, knacka, smäll, försök, knaka, mellanrum, springa, knak, knäcka, spräcka, smälla, brak, narkotika, slå, drämma till

cras Latin

Swedishimorgon

crick English

Swedishsträckning, sendrag

creaks English

Swedishgnisslar

crock English

Swedishlerkruka

crag English

Swedishklippa, brant klippa, klippspets

croak English

Swedishkväva, kraxa, kväka

cross English

Germanüberqueren
Swedishmellanting, hindra, trotsa, kors, fara över, gå över, korsa, arg, ta sig över, åka över, sur

crece Spanish

Swedishhan växer

crash English

Swedishbrak, flyghaveri, krasch, braka, olycka, störta, krascha, minska kraftigt, buller, våldgästa, slå, smäll

craze English

Swedishvansinne

creek English

Swedishbäck, å, flod, liten vik

cars English

Swedishbilar

crazy English

Germantoll, verrückt
Spanishloco
Swedishtokig, galen, stollig, tokiga, mycket förtjust i, knäpp, vansinnig

cruch English

Swedishklämma sönder

cruce Spanish

Swedishkorsning, gatukorsning

crook English

Swedishdålig, sjuk, skojare, skurk, böja, kröka, bov

creak English

Germanknarren, quietschen
Swedishknarr, knarrande, knarra, knarrade, knaka, smyga, gnissel, gnissla, knak

chairs English

Swedishstolar


A maximum of 20 results are shown.