crick

Searched for crick in the dictionary.
Swedish: sträckning, sendrag

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

crick English

Swedishsträckning, sendrag

crack English

Swedishspricka, brista, knacka, smäll, försök, knaka, mellanrum, springa, knak, knäcka, spräcka, smälla, brak, narkotika, slå, drämma till

crock English

Swedishlerkruka

cries English

Spanishllora
Swedishgråter, gråta, gnäller

crook English

Swedishdålig, sjuk, skojare, skurk, böja, kröka, bov

croak English

Swedishkväva, kraxa, kväka

creek English

Swedishbäck, å, flod, liten vik

cruce Spanish

Swedishkorsning, gatukorsning

cracks English

Swedishskämt, sprickor

crece Spanish

Swedishhan växer

cruch English

Swedishklämma sönder

creak English

Germanknarren, quietschen
Swedishknarr, knarrande, knarra, knarrade, knaka, smyga, gnissel, gnissla, knak

crise French

Swedishkris

circa Italian

Swedishungerfär

cerise English

Swedishchockrosa

crus Latin

Swedishunderben

crash English

Swedishbrak, flyghaveri, krasch, braka, olycka, störta, krascha, minska kraftigt, buller, våldgästa, slå, smäll

caries English

Swedishbenröta, tandröta

creaks English

Swedishgnisslar

cras Latin

Swedishimorgon


A maximum of 20 results are shown.