el continente

Sökte efter el continente i ordboken.
svenska: kontinenten

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

el continente spanska

svenskakontinenten

el cantante spanska

svenskasångaren

el contraste spanska

svenskakonstrasten, skillnaden

el convenio spanska

svenskaavtalet

el conocimiento spanska

svenskakunskapen

el jinete spanska

svenskaryttare

el sentimiento spanska

svenskakänsla

el consejo spanska

svenskarådet

el cinturon spanska

svenskaskärpet, bältet

el conejo spanska

svenskakaninen

elocuente spanska

engelskaeloquent

el cine spanska

svenskabio

el centro de spanska

svenskai mitten av

el concejal spanska

svenskaförtroendevald

el camión spanska

svenskalastbilen

el cansancio spanska

svenskatröttheten

eloquence engelska

svenskavältalighet, förnämt

el compacto spanska

svenskaCD-spelaren

el esguince spanska

svenskastukningen

eloquent engelska

spanskaelocuente
svenskatalande, uttrycksfull, vältalig, vältaligt


Visar maximalt 20 resultat.