emit

Searched for emit in the dictionary.
Swedish: köper

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

emit English

Swedishavge, stråla ut, ge ifrån sig, utsända, utstöta, sända ut, skicka ut

emit Latin

Swedishköper

emot Swedish

Englishtowards, opposite, anti-, against
Germangegen
Spanishen contra de

enmity English

Swedishfiendskap

enda Swedish

Englishsole, only, single, one and only
Germaneinzig, alleinig

enda Norwegian

Germannoch

end Danish

Swedishän

enhet Swedish

Englishunit, unity

ende German

Englishfinished

en te Swedish

Frenchun thé

end English

GermanAusgang, beenden, beendigen, Ende, enden, endigen
Swedishavsluta, göra slut på, slut, ta slut, ända, ände, slutar, sluta, göra slut, syftemål, avsikt

en nat Danish

Swedishen natt

Ende German

Englishend
Norwegianslutt

Ente German

Englishduck
Swedishanka

endow English

Swedishdonera, förläna, utrusta

ENT English

SwedishÖNH

en muta Swedish

Englisha pay-off, bribe

en tia Swedish

Danishen tier

en tå Swedish

Englisha toe
Frenchun orteil

enade Swedish

Englishunification


A maximum of 20 results are shown.