even though

Searched for even though in the dictionary.
Swedish: även fast, fastän, även om, trots att, fast, trots

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

even though English

Swedishäven fast, fastän, även om, trots att, fast, trots

eventhough English

Swedishäven om

even today English

Swedishfortfarande, även idag

eventful English

Swedishhändelserik

eventual English

Spanisheventual

eventual Spanish

Englisheventual

eventuell Swedish

Englishpossible, potential

eventuellt Swedish

Englisheventually, possibly, perhaps
Germanallenfalls

eventually English

Swedishslutligen, så småningom, till slut, eventuellt, till sist, så småning om

event English

Germandie Veranstaltung, Erlebnis, Ereignis
Swedishtävlingsgren, händelse, gren, evenemang, tävling, arrangemang, fall, tilldragelse, begivenhet, idrottsgren

events English

Germandie Veranstaltungen
Swedishhändelser, grenar, skeende

eventyr Norwegian

Swedishsaga

eventyrbok Norwegian

GermanMärchenbuch