exciting

Searched for exciting in the dictionary.
German: spannend, aufregend, Spanish: emocionante, Swedish: spännande, underhållande, upphetsande, fantastiskt, spännade

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

exciting English

Germanspannend, aufregend
Spanishemocionante
Swedishspännande, underhållande, upphetsande, fantastiskt, spännade

exiting English

Swedishspännande

excitant French

Swedishspännande

exitium Latin

Swedishförstörelse, sabotage

extinct English

Swedishutrotad, utdöd, utrotade, utdöda, utdött, utslocknad

extend English

Swedishförlänga, sträcka sig, utöka, sträcka ut sig, expandera, sträcka ut

extent English

Swedishomfattning, utsträckning, område, yta, grad

excitement English

Swedishspänning, upphetsning, upprördhet, uppståndelse, säpping, iver, spännande tilldragelse

excédent French

Swedishöverskott

extends English

Swedishutökar

extinction English

Swedishutdöende, utplåning, utrotning

exceedingly English

Swedishytterst, oerhört

exeedingly English

Swedishytterst

equation English

Swedishekvation

equations English

Swedishekvationer

estan Spanish

Swedishde är

extenuating English

Swedishförmildrande

estima Spanish

GermanAnsehen
Swedishman beräknar

extemplo Latin

Swedishgenast

están Spanish

Swedishde befinner sig, de är


A maximum of 20 results are shown.