exitium

Searched for exitium in the dictionary.
Swedish: förstörelse, sabotage

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

exitium Latin

Swedishförstörelse, sabotage

exiting English

Swedishspännande

exciting English

Germanspannend, aufregend
Spanishemocionante
Swedishspännande, underhållande, upphetsande, fantastiskt, spännade

extinct English

Swedishutrotad, utdöd, utrotade, utdöda, utdött, utslocknad

estima Spanish

GermanAnsehen
Swedishman beräknar

extent English

Swedishomfattning, utsträckning, område, yta, grad

excitant French

Swedishspännande

extend English

Swedishförlänga, sträcka sig, utöka, sträcka ut sig, expandera, sträcka ut

esteem English

Swedishrespekt, högaktning, uppskattning, uppskatta

equation English

Swedishekvation

exit wound English

Swedishutgångssår

estan Spanish

Swedishde är

extends English

Swedishutökar

estén Spanish

Swedishde är

estimer French

Swedishuppskatta

están Spanish

Swedishde befinner sig, de är

extinction English

Swedishutdöende, utplåning, utrotning

egyetem Hungarian

Czechuniverzita
Danishuniversitet
Dutchuniversiteit
Englishuniversity
Finnishkorkeakoulu
Frenchuniversité
GermanUniversität
Greekπαvεπιστήμιo
Italianuniversità
Latvianakadēmiskā augstskola
Polishuniwersytet
Portugueseuniversidade
Slovenianuniverza
Spanishuniversidad
Swedishuniversitet

estnisch German

Finnishvirolainen

es geht um German

Swedishdet gäller


A maximum of 20 results are shown.