expect

Searched for expect in the dictionary.
German: erwarten, Swedish: förvänta sig, vänta sig, anta, förmoda, förvänta, påräkna, vänta barn, antar, vänta, skulle tro, vänta dig

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

expect English

Germanerwarten
Swedishförvänta sig, vänta sig, anta, förmoda, förvänta, påräkna, vänta barn, antar, vänta, skulle tro, vänta dig

expected English

Germanerwartete
Swedishanat, väntade sig, förväntad, förväntade

espeso Spanish

Englishthick

expecting English

Germanerwartend
Swedishväntande, förvänta sig

expose English

Swedishvisa fram, utställa, lämna oskyddad, visa upp, blotta, avslöja, utsätta

espejo Spanish

Swedishspegel

expectant English

Swedishgravid, förväntansfull, havande

especie Spanish

Swedishsort

esposo Spanish

Swedishmake

especial Spanish

Englishspecial
Swedishspeciell

expectancy English

GermanErwartung
Swedishförväntan

esposa Spanish

GermanEhefrau
Swedishfru, maka

expose to English

Swedishutsätta för

exposed English

Swedishblottad, uppvisad, utsatt, blottställd, oskyddad, utställd, synlig

exposer French

Swedishställa ut

exposé French

Swedishföredrag

esposo Portuguese

Swedishman

esposa Portuguese

Swedishfru

esposas Spanish

Swedishhandbojor

es pecosa Spanish

Englishshe has freckles


A maximum of 20 results are shown.