expectations

Searched for expectations in the dictionary.
Swedish: förväntning, förväntningar

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

expectations English

Swedishförväntning, förväntningar

expectation English

GermanAussicht, Erwartung
Swedishförväntning, förväntan

expectant English

Swedishgravid, förväntansfull, havande

expecting English

Germanerwartend
Swedishväntande, förvänta sig

exposition English

Swedishredogörelse

espectador Spanish

Swedishåskådare

expectantly English

Swedishförväntansfullt

expostion English

Swedishutläggning

exposition Swedish

Englishexpo

exspectantes Latin

Swedishväntande på, väntade på

expectancy English

GermanErwartung
Swedishförväntan

expectorate English

Germanausspucken
Swedishspotta ut, hosta upp

expected English

Germanerwartete
Swedishanat, väntade sig, förväntad, förväntade

expect English

Germanerwarten
Swedishförvänta sig, vänta sig, anta, förmoda, förvänta, påräkna, vänta barn, antar, vänta, skulle tro, vänta dig

exspectatissimus Latin

Swedishhjärtligt välkommen

expektorat Swedish

Latinupphostat slem

expose to English

Swedishutsätta för

especially English

Finnishvarsinkin
Germanbesonders
Swedishspeciellt, särskilt, speciell, allrahelst, särdeles, i synnerhet

especialmente Spanish

Swedishspeciellt, särskilt

espectáculo Spanish

Swedishföreställning


A maximum of 20 results are shown.