expected

Searched for expected in the dictionary.
German: erwartete, Swedish: anat, väntade sig, förväntad, förväntade

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

expected English

Germanerwartete
Swedishanat, väntade sig, förväntad, förväntade

expect English

Germanerwarten
Swedishförvänta sig, vänta sig, anta, förmoda, förvänta, påräkna, vänta barn, antar, vänta, skulle tro, vänta dig

expecting English

Germanerwartend
Swedishväntande, förvänta sig

exposed English

Swedishblottad, uppvisad, utsatt, blottställd, oskyddad, utställd, synlig

especie Spanish

Swedishsort

expectant English

Swedishgravid, förväntansfull, havande

expose English

Swedishvisa fram, utställa, lämna oskyddad, visa upp, blotta, avslöja, utsätta

exposer French

Swedishställa ut

especial Spanish

Englishspecial
Swedishspeciell

expectancy English

GermanErwartung
Swedishförväntan

espectador Spanish

Swedishåskådare

exspektera Latin

Swedishavvaktande

espeso Spanish

Englishthick

es pecosa Spanish

Englishshe has freckles

expose to English

Swedishutsätta för

espejo Spanish

Swedishspegel

exposé French

Swedishföredrag

expectantly English

Swedishförväntansfullt

exspectantes Latin

Swedishväntande på, väntade på

expostion English

Swedishutläggning


A maximum of 20 results are shown.