expectorate

Searched for expectorate in the dictionary.
German: ausspucken, Swedish: spotta ut, hosta upp

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

expectorate English

Germanausspucken
Swedishspotta ut, hosta upp

expektorat Swedish

Latinupphostat slem

expectant English

Swedishgravid, förväntansfull, havande

exspektera Latin

Swedishavvaktande

expected English

Germanerwartete
Swedishanat, väntade sig, förväntad, förväntade

exspectantes Latin

Swedishväntande på, väntade på

expecting English

Germanerwartend
Swedishväntande, förvänta sig

expectancy English

GermanErwartung
Swedishförväntan

expectantly English

Swedishförväntansfullt

expect English

Germanerwarten
Swedishförvänta sig, vänta sig, anta, förmoda, förvänta, påräkna, vänta barn, antar, vänta, skulle tro, vänta dig

expectation English

GermanAussicht, Erwartung
Swedishförväntning, förväntan

exposure English

GermanAufdeckung, Aussetzung, Belichtung
Swedishförfrysning, exponering, bestrålning, exponera

expose English

Swedishvisa fram, utställa, lämna oskyddad, visa upp, blotta, avslöja, utsätta

especie Spanish

Swedishsort

es pecosa Spanish

Englishshe has freckles

especial Spanish

Englishspecial
Swedishspeciell

espectador Spanish

Swedishåskådare

expectations English

Swedishförväntning, förväntningar

exposure Swedish

Englishexponering

esposas Spanish

Swedishhandbojor


A maximum of 20 results are shown.