expedir

Searched for expedir in the dictionary.
Swedish: utfärda

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

expedir Spanish

Swedishutfärda

expedit Swedish

Englishassistant, shop assistant, clerk, shop-assistant, sales assistant
Finnishmyyjä
Italiancomessa, comesso, commesso
Russianпродавщица
Slovenianprodajalec, prodajalka, prodajálec, prodajálka
Spanishdependiente, dependienta

expediera Swedish

Englishsend off, dispatch, process
Germanabfertigen

expedient English

Swedishändamålsenlig

expediten Swedish

Germandie Verkäuferin
Italianla commessa
Spanishel dependiente

expediering Swedish

GermanAbfertigung

expedition Swedish

Englishguidance office
GermanAbfertigung
Spanishla expedición

expiate English

Swedishsona

expedition English

GermanExpedition
Swedishforskningsfärd

exhibit English

Swedishutställning, ställa ut, uppvisa

excepto Spanish

Swedishutom

espada Spanish

Swedishsvärd

except English

Germanausgenommen, außer
Swedishundanta, förutom, utom, förutom det, utom att, annat än för, göra undantag för, göra invändningar, undantagandes, så när som på, utan, frånsett

ex-pat English

Swedishbritt bosatt i utlandet

exhibitor English

GermanAussteller
Swedishutställare

Expedition German

Englishexpedition

Ekvador Slovenian

CzechEkvádor
DanishEcuador
DutchEcuador
EnglishEcuador
FinnishEcuador
FrenchÉquateur
GermanEcuador
GreekIσημεριvός
HungarianEcuador
ItalianEcuador
LatvianEkvadora
PolishEkwador
PortugueseEquador
SpanishEcuador
SwedishEcuador

expiation English

Swedishförsoning

exception English

Swedishundantag

escaped English

Swedishrymde, kom undan, slapp, flydde


A maximum of 20 results are shown.