exposed

Searched for exposed in the dictionary.
Swedish: blottad, uppvisad, utsatt, blottställd, oskyddad, utställd, synlig

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

exposed English

Swedishblottad, uppvisad, utsatt, blottställd, oskyddad, utställd, synlig

exposer French

Swedishställa ut

expose English

Swedishvisa fram, utställa, lämna oskyddad, visa upp, blotta, avslöja, utsätta

exposé French

Swedishföredrag

esposo Spanish

Swedishmake

exposed to English

Swedishutsatt för

esposas Spanish

Swedishhandbojor

expected English

Germanerwartete
Swedishanat, väntade sig, förväntad, förväntade

exposure English

GermanAufdeckung, Aussetzung, Belichtung
Swedishförfrysning, exponering, bestrålning, exponera

expose to English

Swedishutsätta för

esposo Portuguese

Swedishman

esposa Portuguese

Swedishfru

exposure Swedish

Englishexponering

esposa Spanish

GermanEhefrau
Swedishfru, maka

espeso Spanish

Englishthick

expect English

Germanerwarten
Swedishförvänta sig, vänta sig, anta, förmoda, förvänta, påräkna, vänta barn, antar, vänta, skulle tro, vänta dig

expostion English

Swedishutläggning

ekipage Swedish

Englishcarriage

especie Spanish

Swedishsort

exposition English

Swedishredogörelse


A maximum of 20 results are shown.