exstensor

Searched for exstensor in the dictionary.
Swedish: sträckare

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

exstensor Latin

Swedishsträckare

extensor Latin

Swedishutsträckare

extension English

Finnishalanumero
GermanAusdehnung, Erweiterung, Verlängerung
Swedishförlängning, anknytning, utsträckning

estanho Portuguese

Czechcín
Danishtin
Dutchtin
Englishtin
Finnishtina
Frenchétain
GermanZinn
Greekκασσίτερoς
Hungarianón
Italianstagno
Latvianalva
Polishcyna
Sloveniankositer
Spanishestaño
Swedishtenn

extend English

Swedishförlänga, sträcka sig, utöka, sträcka ut sig, expandera, sträcka ut

extended English

Swedishutsträckt, förlängd, utökad, utvidgade

extensive English

Swedishomfattande, vidsträckt

estemos Spanish

Swedishvi är

extent English

Swedishomfattning, utsträckning, område, yta, grad

extends English

Swedishutökar

estanque Spanish

Swedishdamm

estan Spanish

Swedishde är

estamos Spanish

Swedishvi befinner oss, vi är

exiting English

Swedishspännande

estnisch German

Finnishvirolainen

extenuate English

Swedishförmildra, förringa

extenderse Spanish

Swedishbreda ut sig

estimer French

Swedishuppskatta

estamos Portuguese

Germanwir sind

esteem English

Swedishrespekt, högaktning, uppskattning, uppskatta


A maximum of 20 results are shown.

Advertisements